telegram 1  instagram 1  aparat

طرح تشویق هماهنگ مدارس علوی

اهداف 

DSC05161

استفاده از ابزارهای تشـویق و تنبـیه مناسب در جهت نیل به اهداف آموزشی و پرورشی و رساندن متعلمین به سرمنـزل مقصود ، لازم و ضروری است. گرچه در زمینه تنبیه ابزارهای مختلفی نظیر تنبیه بدنی ، تنبیه لفظی ، محروم کردن از امتیازات و به وجود آوردن احساس گناه در فرد ، بجا و نابجا در تعلیم و تربیت استفاده میگردد اما متاسفانه درخصوص تشویق ، راهکارهای متنوعی وجود ندارد و عمدتاً تنها از جوایز و هدایـای مـادی استفاده می گردد.اگر هدف از تشویق را تقویت رفتار و ایجاد انگیزه برای تکرار رفتارهای مثبت و ارزشمندبدانیم باید از ابزارهایی استفاده نماییم که دستیابـی به این هـدف را ممکن می سازد . این وسایل در عین حالی که بایستی سهل الوصول و قابل دستـرس باشندمی بـاید برانـگیزنـده ، مستمر و تکوینی باشند تا دانـش آمـوز در حالی که توجه به اهداف نهایی دارد، مراحل رسیدن به مطلـوب را پله پله طی نماید و در این مسیر پرفراز و نشیـب با انگیـزه و پرتلاش ظاهر شـود. بدین منظور طرح نظام تشـویق هماهنـگمجتمع آموزشی فرهنگی علوي در تمـام مقـاطع به اجرا گذارده شده است. 

روش

در این طرح مكتب علوي به عنوان يك « شجره طيبه » ، سمبل طرح تشویق قرار گرفته و پنج نمونه نشان تشویق تحت  عناوین : كارت برگ علوي ، لوح تقدیر شاخه علوي ، لوح افتخار شجره علوي ، تندیس یادبود ثمره علوي و تمثال ستاره علوي تهیه و با شرایط زیربین دانش آموزان توزیع می گردد.

      1- كارت برگ علوي : تعداد معینی کارت های تشویق به نام « برگ علوي » به صورت ماهانه در اختیار دبیران ، مربیان ، معاونین و دیگر عوامل آموزشی و پرورشی قرار می گیرد تا بر اساس پیشرفت و تلاش دانش آموزان بین آنان توزیع گردد. 

شرایط کلی اهدای برگ علوي

الف ) پیشرفت قابل ملاحظه درسی ، اخلاقی ، انضباطی و مشارکت در امور اجرایی مدرسه و انجام بهینه تکالیف درسی در طول یک دوره زمانی معین .

ب ) حضور منظم و شرکت فعال در برنامه های صبحگاه ، نماز جماعت ، کتابخانه ، انجمن اسلامی ، بسیج دانش آموزی و سایر برنامه های پرورشی .

پ ) کسب رتبه اول تا سوم در امتحانات داخلی و جامع

ت ) شرکت فعال در فعالیتهای فوق برنامه اعم از قرآن ، سرود ، تئاتر ، روزنامه نگاری ، انجمن های علمی ، المپیاد ، جشنواره خوارزمی ، جابر بن حیان

ث ) پیشرفت در رعایت اصول انضباطی ، منشور اخلاقی و تعهدنامه کلاسی

 

توجه فرمایید :

منظور از پیشرفت قابل ملاحظه و مستمر که اصل نظام هماهنگ تشویق بر اساس آن طراحی گردیده است تغییر کیفی        دانش آموز از وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب می باشد خواه در قالب نمرات آموزشی نمود یابد یا در زمینه بهبود رفتارها یا نگرشهای دانش آموز متجلی گردد . به عنوان مثال چنانچه دانش آموزی توانست نسبت به وضعیت قبلی خویش در امور درسی یا اخلاقی و تربیتی تغییر محسوسی داشته باشد و پیشرفتی حاصل کند بدون مقايسه با ساير دانش آموزان ، اگر چه در ردیف  دانش آموزان ممتاز کلاس ومدرسه قرار نمی گیرد با این حال شایسته دریافت برگ علوي است.

2- لوح تقدیر شاخه علوي : این لوح در اختیار معاون پايه قرار دارد و کسانی که شرایط ذیل را احراز نمایند موفق به دریافت آن می گردند.

شرایط کلی اهدای لوح تقدیر شاخه علوي:

 • الف ) ارائه 7 برگ علوي در مقطع متوسطه و 10 برگ علوي در مقطع ابتدايي كه دانش آموز از عوامل آموزشي و پرورشي مدرسه دريافت كرده است .

 • ب ) احراز رتبه های ممتاز مسابقات علمی و پرورشی و سایر مسابقات فرهنگی که دانش آموز جهت مرحله ناحیه برگزیده          می گردد..

  • ج ) فعالیت موفق و مثبت فوق العاده یا خارج از مدرسه       دانش آموز به تشخیص ستاد آموزشگاه

  •          د) همراهي والدين در برنامه هاي مشاركتي با ساير دانش آموزان و خارج از مدرسه          

          

 

- لوح افتخار شجره علوي : این لوح در اختیار مدیر مدرسه قرار دارد وبه کسانی که شرایط ذیل را احراز نمایند در مراسم رسمی اهدا می گردد . ضمناً این دانش آموزان مي توانند جوایزی را از بانك جوايز مدرسه انتخاب كنند .

 • سیاستهای کلی اهدای لوح افتخار شجره علوي الف ) ارائه 5 لوح تقدیر شاخه علوي ب ) حضور موفق در کلاس ها و فعالیت های فوق برنامه خارج از ساعات رسمی مدرسه 4- تندیس یادبود ثمره علوي : این تندیس در اختیار مدیر مجتمع قرار دارد و درجشن آغاز سال تحصیلی جديد به           دانش آموزانی که در هر پايه تحصيلي بيشترين شجره علوي در سال گذشته دريافت كرده باشند ، اهدا مي گردد.تبصره 2 : به تمام دانش آموزاني كه حداقل 80 درصد شجره هاي توزيع شده در هر پايه را كسب كرده باشند تنديس ثمره علوي اهدا مي گردد.
 • تبصره 1 : دانش آموزی ثمره می گردد که حداقل 50 درصد شاخه ها و شجره های دریافتی وی به دلایل تشویق آموزشی    باشد
 • ج ) احراز رتبه های ممتاز مسابقات علمی ، پرورشی ، المپیادها و سایر مسابقات که دانش آموز جهت مرحله استان برگزیده       می شود.
 • د ) حضور موفق ، ابتکار ، اختراع یا ارائه مقالات موفقیت آمیز در جشنواره ها ، همایشهای علمی، المپیادها و جشنواره های مجتمع علوي نظير المپیاد رایانه ، جشنواره فناوري ، شعر خوب ، تربت بدنی و ...
 • ه ) فعالیت خارق العاده یا شاخص دانش آموز نسبت به همسالان خود به تشخیص ستاد آموزشگاه      

   تندیس یادبود ثمره علوي : این تندیس در اختیار مدیر مجتمع   قرار دارد و درجشن آغاز سال تحصیلی جديد به           دانش آموزانی که در هر پايه تحصيلي بيشترين شجره علوي در سال گذشته دريافت كرده باشند ، اهدا مي گردد.

تبصره 1 : دانش آموزی ثمره می گردد که حداقل 50 درصد شاخه ها و شجره های دریافتی وی به دلایل تشویق آموزشی    باشد .

تبصره 2 : به تمام دانش آموزاني كه حداقل 80 درصد شجره هاي توزيع شده در هر پايه را كسب كرده باشند تنديس ثمره علوي اهدا مي گردد.  

5- تمثال ستاره علوي : از بين دارندگان ثمره علوي دانش آموزي كه حائز بالاترين امتياز باشد به عنوان ستاره علوي برگزيده و تمثال وي به مدت يكسال تحصيلي در ورودي مدرسه نصب مي گردد و در مراسم ویژه ابتدای هر سال جوایز ارزنده ای به وی اهدا خواهد شد .

به دلیل شرایط سنی نوآموزان در پایه پیش دبستانی و دانش آموزان اول ابتدایی ، ثمره علوی در این پایه ها انتخاب نمی گردد. همچنین برگ علوی نیز در پایه های یازدهم و دوازدهم توزیع نمی گردد.

 • تشويق گروهي
 • جهت رشد مهارت های اجتماعی و ایجاد فرهنگ کار و مشارک گروهی و ایجاد انگیزه برای هم افزایی علمی تربیتی  دانش آموزان علاوه بر تشویق فردی از نتایج حاصل از فعالیت های جمعی دانش آموزان نیز تتقدیر به عمل می آید.
 • بدین منظور در هر پایه به کلاسی که نتایج میانگین درسی بالاتری در ماه کسب نماید « پرچم قلم » و کلاسی که در فعالیت های تربیتی و فوق برنامه سرآمد باشد « پرچم اخلاق » اهدا می گردد . به دانش آموزان کلاسی که مفتخر به دریافت پرچم           می گردند یک شاخه علوی هدیه می گیرند .دانش آموزان کلاسی که بتوانند هر یک از جام ها را 3 بار به کلاس خود ببرند در جشن پایانی به عنوان کلاس نمونه معرفی می گردند و به آن ها یک شجره علوی اهدا می شود .
 • هر ماه از میان تمام کلاس های مدرسه به دانش آموزان کلاسی که بیشترین پیشرفت را در مسائل درسی داشته باشند « جام دانش » و کلاسی که بیشترین فعالیت را در زمینه های تربیتی و فوق برنامه داشته باشند « جام تربیت » اهدا می شود. این عزیزان علاوه بر دریافت یک شاخه دیگر ، از یک ساعت ورزش اضافه یا یک برنامه اردو یا بازدید علمی برخوردار می گردند .
 • جهت رشد مهارت های اجتماعی و ایجاد فرهنگ کار و مشارکت گروهی و ایجاد انگیزه برای هم افزایی علمی تربیتی          دانش آموزان علاوه بر تشویق های فردی از نتایج حاصل از فعالیت های جمعی دانش آموزان نیز تقدیر به عمل می آید .      

 

 • ارزیابی
 • دستیابی به  هدف های ارزشمند این طرح در گرو همدلی همه عزیزان همکار و ایجاد حس همراهی در دانش آموزان و خانواده ها  است.اصل دیگر حاکم بر این طرح توجه به این پیشرفت ها و موفقیت ها و عدم مقایسه دانش آموزان با یکدیگر می باشد.
 • والدین محترم می توانند برای ایجاد انگیزه ، جوایزی برای دستیابی فرزندان خود به مراحل بالاتر این طرح ، در نظر بگیرند و همراه با شاخه يا شجره علوي در خانه به فرزند خود هديه نمايند. از اهداي جايزه والدين به جز در مرحله ثمره علوي در مدرسه معذور هستيم.با اجرای این طرح اهدای هر نوع هدایای مادی که باعث ایجاد روحیه جایزه زدگی و مادي گرایی می گردد متوقف می گردد.
 • همکاران محترم در صورت نیاز به تنبیه در موارد خاص و استثنایی می توانند با اعلام به معاون پايه خواستار افزایش تعداد کارت لازم برای دریافت لوح تقدیر شاخه علوي گردند. اما به هیچ وجه این روش به عنوان یک راهکار مداوم توصیه نمی گردد .
 • دستیابی به هدفهای ارزشمند این طرح در گرو همدلی همه عزیزان همکار و ایجاد حس همراهي در دانش آموزان و خانواده ها است . اصل دیگر حاکم بر این طرح توجه به پیشرفتها و موفقیتها و عدم مقايسه دانش آموزان با يكديگر مي باشد .

به دبیران محترم تاکید می گردد ضمن رعايت عدالت و گشاده دستي در توزيع برگ علوي ، توجه اصلی به پیشرفت دانش آموزان معطوف گردد و نه به سرآمدی ، تقدم رتبه ای و نمره ای آنان ؛ چرا که در تعلیم و تربیت اسلامی انسان مکلف به تلاش است برای ادای تکلیف و نه اخذ نتیجه

واحدهای مجتمع علوی

آدرس واحد مرکزی

شیراز-بلوار جمهوری اسلامی- روبروی صداو سیما- خیابان جهاد سازندگی- مجتمع آموزشی و فرهنگی علــــوی

پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تلفن : 5-07132260881

آدرس شعبه دو

شیراز-بلوار جمهوری اسلامی-نبش خیابان نارون- دبیرستان دخترانه علوی

پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تلفن : 7_0712277205