دسته: دبستان دخترانه نوشته شده توسط طاهره فرودی نژاد

روز سه شنبه مورخ 98/1/20 در صف صبحگاهی و در میان دانش آموزان از کسانی که بهترین فعالیت آموزشی و پرورشی را در تعطیلات خود داشتند، با دادن شجره تقدیر به عمل آمد. بر اساس فعالیت داوطلبانه ای که برای دانش آموزان تعیین شده بود، به بهترین سفرنامه نویسی، خاطرات نویسی ، انجام فعالیت خاص هنری، علمی و اخلاقی شجره داده شد. این فعالیت ها با هدف تربیت کردن نسلی فرهیخته و رشدیافته برنامه ریزی می شود.

 DSC06882 1  DSC06883 1