دسته: دبستان دخترانه نوشته شده توسط مینا مکتب دار

طرح یک روز برای فردا

درروز چهارشنبه مورخ 98/10/11  دانش آموزان پایه ششم دبستان دخترانه علوی با یک برنامه منظم و منسجم مدیریتی با اجرای برنامه طرحی برای فردا با هدف ایجاد حس مسئولیت پذیری و مشارکت عهده دار برنامه های آموزشی و انضباطی مدرسه شدند و با ارائه نقش خود  روز خوبی را تجربه نمودند

IMG 6910                    IMG 6915    
IMG 6927 IMG 6905