telegram 1  instagram 1  aparat

ارتقای دانش آموز
در نظام گذشته ارزشیابی تحصیلی در دوره ابتدایی، تصمیم گیری بر اساس نمره های امتحانات پایانی و طبق شرایط از پیش تعیین شده انجام می‌گرفت. این تصمیم گیری در سال‌های اخیر توسط رایانه و بر اساس دستورالعمل های تعریف شده انجام می گرفت و به راحتی مشخص می شد که دانش آموز حق ارتقا دارد یا خیر؟!
اما در الگوی ارزشیابی کیفی توصیفی با توجه به اینکه اطلاعات جمع‌آوری شده متنوع اند و شامل اطلاعات کمی و کیفی است تحلیل و تفسیر این اطلاعات و تصمیم گیری ها پیرامون آن از جمله تصمیم گیری درباره ارتقا یافتن یا نیافتن دانش آموز به عهده معلم و شورای مدرسه است. بدون شک این نوع تصمیم‌گیری نیز بایستی تا حدودی قانونمند و تابع آیین نامه و مقررات مشخص باشد .اصل سیزدهم از اصول حاکم بر ارزشیابی نیز اختیار تصمیم‌گیری را به معلم تفویض نموده است زیرا بی‌تردید معلم لایق ترین فردی است که می‌تواند درباره دانش‌آموز تصمیم گیری نماید .
در این الگو آموزگار بر اساس شواهدی که از فرایند پیشرفت دانش آموز در جریان یاددهی-یادگیری گردآوری کرده است به دانش آموز خود را ارتقا می‌دهد. اما در صورتی که دانش آموزی بعد از اجرای مداخله های آموزشی گوناگون «در بین و پس از پایان سال تحصیلی» به شرایط مطلوب نرسید ،معلم تکرار پایه را به مدیر و شورای مدرسه پیشنهاد می‌دهد و شورا بر اساس شواهد موجود از سوی معلم ،درباره دانش آموز تصمیم گیری می نماید.
این شیوه تصمیم گیری آموزشی را عادلانه تر و اخلاقی تر خواهد نمود. از این منظر نیز الگوی ارزشیابی کیفی توصیفی نه تنها با اصل چهاردهم از اصول حاکم بر ارزشیابی هماهنگی لازم را دارد بلکه با چارچوب حقوق کودک که در اسناد حقوق داخلی و بین المللی پذیرفته شده است سازگاری دارد.
? انواع مداخله ها :
۱- مداخله قبل از وقوع :مانند تمام اقداماتی که یک آموزگار قبل از شهود ضعف و کاستی از دانش آموز انجام می‌دهد.
۲-مداخله حین وقوع : اقداماتی که حین فرایند یاددهی- یادگیری با توجه به ضعف های مشاهده شده انجام می شود.
۳- مداخله پس از وقوع: اقداماتی که پس از اتمام دوره های آموزشی انجام می‌شود، مانند فعالیتهای تابستان
در پایان بخش« چیستی »بر اساس جمع بندی ویژگی های بیان شده ،بهتر است تعریفی از ارزشیابی کیفی توصیفی به همکاران ارجمند ارائه گردد .هر چند کارشناسان می‌توانند بر اساس نگاه خویش از یک الگو و ویژگی‌های آن تعاریف دیگری را پیشنهاد دهند.
« ارزشیابی کیفی توصیفی فرایندی است که در آن ضمن جمع آوری و تحلیل اطلاعات حاصل از به کارگیری ابزارهای مختلف از ابعاد مختلف آموزش و پرورش ،جریان یادگیری کنترل و جهت توانمند نمودن یادگیرنده و هدایت او به سوی کسب اهداف مورد انتظار از طریق ارائه بازخورد های توصیفی مفید، موثر و هدفمند اقدام می گردد.

واحدهای مجتمع علوی

آدرس واحد مرکزی

شیراز-بلوار جمهوری اسلامی- روبروی صداو سیما- خیابان جهاد سازندگی- مجتمع آموزشی و فرهنگی علــــوی

پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تلفن : 5-07132260881

آدرس شعبه دو

شیراز-بلوار جمهوری اسلامی-نبش خیابان نارون- دبیرستان دخترانه علوی

پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

تلفن : 7_0712277205