دسته: متوسطه اول و دوم دخترانه نوشته شده توسط فاطمه شیروی

به مناسبت روزآتش نشانی وایمنی آموزش نحوه ی خاموش کردن آتش باکپسول های آتش نشانی انجام گرفت.

 WhatsApp Image 2019-10-21 at 10.21.19 (1).jpeg WhatsApp Image 2019-10-21 at 10.21.19.jpeg 
 WhatsApp Image 2019-10-21 at 10.21.39.jpeg  WhatsApp Image 2019-10-21 at 10.21.32.jpeg