دانش آموزان برتر امتحانات پایانی نوبت اول 93

راهروی ورودی آموزشگاه

آزمایشگاه و کارگاه کامپیوتر

اطلاعات آماری سال ۹۵-۹۴

تعداد کل آزمون های آنلاین: 33

تعداد کل سوالات آزمون آنلاین : 292

تعداد کل تکالیف آنلاین : 512

آخرین آزمون: آزمون 3 هدیه پنجم|جاهدی