ثبت نام در طرح ختم قرآن مجتمع آموزشی علوی
نام: (*)
ورودی نامعتبر
هر فرد بعد از ثبت نام ملزم به قرائت آیاتی که به او اختصاص داده شده است، می باشد. مسئولیت شرعی و اخلاقی به عهده ثبت نام کننده می باشد.
ولی دانش آموز: (*)
ورودی نامعتبر
نام و نام خانوادگی دانش آموز را بنویسید.
انتخابب مدرسه (*)
ورودی نامعتبر
نام خانوادگی: (*)
ورودی نامعتبر
کلاس: (*)
ورودی نامعتبر
تلفن ثبت:
ورودی نامعتبر
موبایل: (*)
ورودی نامعتبر
شعبه: (*)
ورودی نامعتبر
نوع ختم: (*)
ورودی نامعتبر
ثبت نام
This website and its content is copyright of Alavi Educational Cultural Complex - © Alavi Educational Cultural Complex 2018. All rights reserved مجتمع آموزشی و فرهنگی علوی شیراز.

 

BPMLogo

S5 Box

Login Form