پیش دبستانی - پیش دبستانی
جشن سبزه ها ( اسفند93)
اردوگاه دشتكوه -پيش 4و6 پيش دبستاني علوي (اسفندماه93)
اردوگاه دشتكوه -پيش 3 پيش دبستاني علوي (اسفندماه93)
اردوگاه دشتكوه -آمادگي2 و4 پيش دبستاني علوي (اسفندماه93)
اردوگاه دشتكوه -پيش 1 (اسفندماه 93)
جشن دهه ي فجر و تولد كلاس خانم سلطاني ( بهمن93)
جشن دهه ي فجر و تولد كلاس خانم باقري (بهمن93)
جشن دهه ي فجر و تولد كلاس خانم مصلي نژاد(بهمن93)
جشن دهه ي فجر و تولد كلاس خانم لوليايي ( بهمن93)
جشن دهه ي فجر و تولد كلاس خانم فرمان بر(بهمن 93)
جشن دهه ي فجر و تولد كلاس خانم كريمي (بهمن93)
جنگ عمو شادي (بهمن 93)
نمايشگاه ماكت با موادبازيافتي(بهمن 93)
كانون پرورش فكري كودكان-آذر93
اربعين حسيني 93
همايش لالايي هاي عاشورايي 93
مانور زلزله 93
پارك ترافيك93
هفته كتاب و كتابخواني 93
اردوي دشتكوه - آبان 93
جشن غنچه ها
بازي رنگ ها 93
روز جهاني كودك 93
جشنواره ورزش پيش دبستاني 93
دهه ي ولايت 93
محرم 93 در پيش دبستاني علوي
جشن پایانی - اردیبهشت 93
اردوی مادر و کودک-فروردین93
جشن سبزه ها - اسفند 92
روز درختکاری - اسفند 92
جشن دهه فجر و تولد کلاس خانم خسروی - بهمن 92
جشن دهه فجر و تولد کلاس خانم حاجی وندی - بهمن 92
جشن دهه فجر و تولد کلاس خانم لولیایی - بهمن 92
جشن دهه فجر و تولد کلاس خانم کریمی - بهمن 92
جشن دهه فجر و تولد کلاس خانم مصلی نژاد - بهمن 92
جشنواره لالایی - آذر92
اردوی تفریحی-آبان92
بازی رنگ ها-آبان 92
نماشگاه خیمه های حسینی-آبان 92
محرم 92
روزخانواده-آبان92
هفته تربیت بدنی-آبان92
نمایشگاه اوریگامی-مهر92
عیدقربان-مهر92
اردوی روزکودک-مهر92
جشن غنچه ها- مهر92
16 مهر روز جهانی کودک(پارک بعثت)
جشن رنگ ها
پارک آزادی
 
تعداد 
 
 
This website and its content is copyright of Alavi Educational Cultural Complex - © Alavi Educational Cultural Complex 2015. All rights reserved مجتمع آموزشی و فرهنگی علوی شیراز.

S5 Box

Login Form