دسته: اخبار علوی نوشته شده توسط سارا دلاوری

خدمت همکاران معزز مجتمع علوی تسلیت عرض نموده وبرای آن عزیز سفر کرده رحمت واسعه الهی مسئلت مینماییم

غیبی علوم پزشکی متوسطه دوم دخترانه