دسته: اخبار علوی نوشته شده توسط سارا دلاوری

به همت معاونت پشتیبانی مجتمع وتلاش کادرزحمت کش خدماتی ، مدارس علوی آماده بازگشایی

با رعایت همه پروتکل های بهداشتی در سال تحصیلی جدید شده اند.

تهیه دستگاه های ضدعفونی و حوضچه های ورودی برای هرمدرسه وتکمیل چرخه اجرای صحیح

آیین نامه بازگشایی مدارس در شرایط خاص با حضورمربی بهداشت ، از دیگر اقدامات انجام شده در این زمینه می باشد.

 WhatsApp Image 2020 09 01 at 5.07.06 PM WhatsApp Image 2020 08 31 at 9.12.52 PM
 WhatsApp Image 2020 09 01 at 5.07.08 PM  WhatsApp Image 2020 09 01 at 5.07.05 PM